خانه / مجله دستاورد صنعت / اقتصاد جهان / پیش‌بینی قیمت نفت در پنج سال آینده

پیش‌بینی قیمت نفت در پنج سال آینده

 کاهش ۶۰ درصدی قیمت نفت بعد از ژوئن سال ۲۰۱۴ ، تراز عرضه و تقاضا را متغیر ساخت به طوری که گروهی از تحلیلگران بازار معتقدند که قیمت نفت به ۲۰ دلار به ازای هر بشکه نیز تنزل خواهد کرد.

مسلما در نظر گرفتن ریسک ها در پیش بینی های قیمتی بازار نفت امری اجتنابناپذیر است، اما این افت قیمت تنها کاهش ثبت شده در تاریخ بازار نفت محسوب نمی شود به طوری که در سال های دهه ۱۹۷۰ و سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۸ این روند کاهشی بیش از ۵۰ درصد نیز بوده است. نحوه گذر از این بحران برای سیاست گذاران اقتصادی اعم از کشورهای توسعه یافته یا نوظهور در بازارهای جهانی امری حیاتی است. مرکز پژوهشهای مجلس با طرح دیدگاه های متعدد در مورد پیش بینی قیمت نفت، به عوامل اثرگذار و کاهنده قیمت نفت و نیز فاکتورهای مهم اقتصادی نیز پرداخته است.
نوسانات شدید قیمت نفت و افت بیش از ۵۰ درصدی آن از سال گذشته میلادی متخصصان حوزه نفت را بر آن داشته تا با آینده پژوهی و پارامترهای متعدد بازار نفت، نظرات و پیش بینی های مختلف قیمتی تا پایان سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۸  ارائه کنند.  برای مثال، سیتی گروپ نفت بشکه ای ۲۰ دلاری را برای ماه های آینده پیش بینی کرده درحالی که دبیر کل سازمان اوپک ۲۰۰ دلار به ازای هر بشکه تخمین زده است.

سرمایه گذاران نفتی چه  می گویند
در سال ۲۱۱۵ براساس مطالعه بلومبرگ اینتلیجنت، میانگین قیمت نفت بین ۳۵ تا ۸۰ دلار به ازای هر بشکه خواهد بود. البته گروه دیگری به ۸۶ دلار به ازای هر بشکه نظر دارند که این رقم بسیار بلندپروازانه به نظر می رسد. به طور کلی می توان گفت که پیش بینی روشنی برای قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ و سال های بعد آن وجود ندارد. بررسی وضعیت اقتصادی، قیمت تمام شده برای عرضه نفت در بازار و پیش بینی دقیق بازار تقاضا و ژئوپلیتیک مناطق نفتی از عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نفت در ماه های آتی و سال های بعد حکایت دارد.

پیش بینی وضعیت بازار عرضه و تقاضای نفت
بنا به گزارش دوره ای آژانس بین المللی انرژی، عدم تعادل عرضه و تقاضای نفت پس از ژوئن ۲۰۱۴ ، عاملی غیرمنتظره در سقوط قیمت ها به شمار می رود. اگرچه افزایش عرضه نفت آمریکای شمالی طی سال های گذشته به انضمام تغییر سهام و تغییر در تقاضای نفت اوپک، چندان دور از انتظار نبوده، ولی این امر هر ۱۰ سال از شوک قیمتی دهه ۱۹۷۰ گرفته تا سقوط قیمتها در سال های ۱۹۸۶، ۱۹۹۸ و بار دیگر در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاده است.

مسئله این است که چطور انتظارات از قیمت ها و رشد عرضه، شکل تازه ای به خود می گیرد و حتی اگر مجددا قیمت ها به تعادل بازار برسد چه عواملی اجتناب ناپذیر خواهد بود. نکته آن است که چگونه باز تعادل ضروری و احیای قیمت ها از عواملی که به همراه کاهش قیمتها در گذشته اتفاق افتاد، مجزا شده و از بازار نفت پس از احیا رخت برکنده و دور می شوند.

در جدول ۲ پیش بینی آژانس بین المللی انرژی درخصوص تراز جهانی نفت تا سال ۲۰۲۰ ارائه شده است.

جدول ۲٫ تراز جهانی نفت در سال‌های ۲۰۱۴- ۲۰۲۰ (میلیون بشکه)

۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰
فرضیههای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی GDP (درصد در سال) ۳۱/۳ ۴۵/۳ ۶۷/۳ ۶۸/۳ ۷۱/۳ ۷۵/۳ ۷۷/۳
تقاضای جهانی ۴۳/۹۲ ۳۴/۹۳ ۴۷/۹۴ ۶۸/۹۵ ۸۶/۹۶ ۹۸ ۰۵/۹۹
عرضه جهانی غیر اوپک

عرضه مایعات گازی اوپک و غیره

جمع کل

۵۹/۵۶

۳۹/۶

۹۸/۶۲

۳۲/۵۷

۵۸/۶

۹۱/۶۳

۷۸/۵۷

۸۲۶

۶۰/۶۴

۲۶/۵۸

۸۸/۶

۱۴/۶۵

۹۶/۵۸

۸۹/۶

۸۵/۶۵

۵۲/۵۹

۹۱/۶

۴۳/۶۶

۶۰

۹۳/۶

۹۳/۶۶

ظرفیت نفت خام اپک ۰۳/۳۵ ۷/۳۴ ۱۲/۳۵ ۴۱/۳۵ ۶۵/۳۵ ۹۱/۳۵ ۲۴/۳۶
تقاضا برای نفت اوپک           (Call on Opec)  + تغییر سهام ۴۴/۲۹ ۴۳/۲۹ ۸۷/۲۹ ۵۴/۳۰ ۰۲/۳۱ ۵۸/۳۱ ۱۲/۳۲
ظرفیت مازاد ضمنی اوپک ۵۸/۵ ۳۰/۵ ۲۵/۵ ۸۷/۴ ۶۳/۴ ۳۳/۴ ۱۳/۴

 

عوامل کاهنده قیمت های نفت از سال ۲۰۱۴
برخلاف کاهش قیمت نفت در گذشته، افت قیمت بعد از ژوئن ۲۰۱۴ را می توان به واسطه عوامل ذیل برشمارد:.
– عامل عرضه و تقاضا.
–  افزایش رکورد عرضه نفت غیراوپک.
–  کاهش غیرمنتظره روند رشد تقاضا.
–  فناوری های استخراج نفت شیل یا نفت سخت و نفت سبک آمریکا(LTO) که در هنگام اصلاح بازار قبلی به سختی به عنوان یک منبع تولید در بازار به ثبت رسیده بود، اما با گسترش آن، روش های سنتی و پیشین تولید نفت به ویژه میان اعضای اوپک و غیراوپک را در هم ریخت.
–  افت قیمت نفت بعد از ژوئن ۲۰۱۴ ، در زمانی اتفاق افتاده است که محرک های تقاضای نفت و جایگاه نفت میان سوخت ترکیبی تحت تأثیر تغییر شگرفی قرار گرفته است.
–  اقتصادهای نوظهور اعم از چین که به نظر در ده سال گذشته با رشد زیادی پیش می رفت، تا حدودی تمایل اندکی به نفت پیدا کرد.
–  انقلاب فناوری اطلاعات که شکل جدیدی به اقتصاد جهان بخشیده است و به سوی توسعه بدون استفاده از انواع سوخت فسیلی به ویژه نفت پیش می رود.
–  نگرانی ها از تغییرات آب و هوا عاملی برای تجدیدنظر سیاست گذاری های نو در حوزه انرژی شده است.
– جهانی شدن بازار گاز و کاهش چشمگیر هزینه ها.
–   دسترسی به انرژی های تجدیدپذیر.
طبیعتا شرایط تغییر یافته بازار نفت، مستلزم سازگاری متفاوت با کاهش قیمت است. روند کنونی بازار به طور یقین با الگوی دیگری سازگار است، پس از سال ها دوام در قیمت های نفت، روز حساب فرا رسیده است. براساس گزارش  آژانس بین المللی انرژی، این رونق مجدد در بازار نفت متفاوت خواهد بود زیرا قیمت نفت عرضه شده غیراوپک با انعطاف بیشتری نسبت به گذشته وارد بازار می شود درحالی که در مقابل تقاضا با قیمت های غیرمنعطفانه و رو به پایین پیش می رود. در نتیجه، به منظور ممانعت از ایجاد هرگونه اختلال غیرمنتظره در عرضه و تغییر در سیاست گذاری های انرژی، ایجاد توازن در بازار احتمالا با سرعت بیشتری اتفاق می افتد، اما این توازن نسبتا محدود و قیمت ها در سطحی بالاتر از قیمت های کنونی خواهد بود ولی بالاتر از قیمت های سه سال گذشته نخواهد رفت. براساس پیش بینی اخیر آژانس بین المللی انرژی، وضعیت فوق العاده ایجاد شده در ماه های قبل، به تدریج از نیمه سال جاری میلادی متوقف خواهد شد و با برنامه افزایش اندک و اسمی نفت اوپک از سال ۲۰۱۶ به بعد آرام آرام افزایش می یابد.
یکی از پیامدهای انقلاب عرضه نفت آمریکای شمالی آن است که انعطاف فرضی و بالای قیمت نفت شیل آمریکا شمالی (LTO) که منحصرا منبع بزرگی برای عرضه نفت جهان محسوب می شود اصلاحاتی فراتر از حد یا پایین تر از حد سطح عادی قیمت ها در بازار را هم از بالا و هم از پایین محدود خواهد کرد.
مسئله دیگر چالش های عراق و وضعیت کنونی ژئوپلیتیک این کشور است که نتوانسته به عنوان عامل اثرگذار به کاهش سطح رشد تولید نفت این کشور بیانجامد به طوری که در دسامبر ۲۰۱۴ با میانگین تولید ۷/۳ میلیون بشکه در روز و روند رو به افزایش تا ۴ میلیون بشکه در روز تا جولای ۲۰۱۵ ، نسبت به ۳۵ سال گذشته توانسته است بالاترین رکورد تولید را بزند. درحالی که ریسک ها در پیش بینی بسیار بالا و دور از انتظار نیست و با فرض باقی ماندن تحریم های بین المللی علیه ایران، عراق پس از عربستان به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک به شمار می رود و با روند نزولی کاهش تقاضا با توجه به روندهای تاریخی زمان رکود عظیم اقتصادی،  نشان می دهد که تقاضا با وجود رو به کاهش بودن قیمت نفت به همان میزان باقی خواهد ماند.

بیوسوخت ها
به رغم اینکه آمریکا بزرگترین عرضه کننده هیدروکربن جدید مایع در جهان محسوب می شود، عنوان عمده ترین هدایت کننده سوخت های تجدیدپذیر به ویژه اتانول را نیز دارد.
رشد تقاضای بیوسوخت ها در آمریکا، برزیل و حتی اتحادیه اروپا رو به افزایش است، اما در مقابل به دلیل وجود منابع نفت، رکورد قیمت های بالای آن در قاره آسیا، روند رو به افزایش واردات نفت و هزینه های یارانه ای آن به طور کلی از توجه به بیوسوخت ها در این قاره کاسته است. پیش بینی می شود تولید بیوسوخت ها در جهان فراتر از انتظار افزایش یابد و از ۲/۲ میلیون بشکه در روز در سال۲۰۱۴به ۴/۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ برسد.

 پیش بینی وضعیت رشد اقتصادی
براساس پیش بینی اخیر صندوق بین المللی پول،  رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی ۳/۳ درصد خواهد بود که کمی از میزان رشد سال گذشته کمتر است که عامل آن رشد آرام اقتصادهای پیشرفته و پایین آمدن سطح اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور خواهد بود.
در سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی در جهان ثبات و دوام بیشتری خواهد یافت و به ۷/۳ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه در سال ۲۰۱۶ به ۷/۴ درصد خواهد رسید که تا حدودی به دلیل بهبود نسبی و کاهش مخاطرات اقتصادی از سوی کشورهایی چون روسیه، برخی کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی خواهد بود.

در اقتصادهای پیشرفته، سیاست های همسازی پولی، به پشتیبانی فعالیت های اقتصادی پرداخته و تورم را برای رسیدن به اهداف تعیین شده بالا می برد.

در برخی کشورهای دارای فضای مالی، مواضع مالی کوتاه مدت باید از طریق افزایش بسترهای سرمایه گذاری کاسته شود.
رونق دوباره قیمت نفت
بنابه پیش بینی های اخیر صندوق بین المللی پول، قیمت های نفت در سه ماهه دوم سال جاری، رونق تازهای یافته است.
انتظار می رود میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ به بشکه ای ۵۹ دلار برسد که  با فرضیه ها و پیش بینی های قبلی IMF که در ماه آوریل منتشر شده همخوان است. البته این روند رشد در سال ۲۰۱۶ اندک خواهد بود و سطح عرضه جهانی نفت بیش از سطح عرضه نفت در سال ۲۰۱۴ خواهد بود و تولید جهانی نفت همچنان روند رو به افزایش را طی می کند و مسلما کاهش سرمایه گذاری در بخش نفت تا حدی باعث آهستگی فعالیت های نفتی آمریکای شمالی بعد از کاهش ۶۰ درصدی قیمت نفت طی سال قبل شده است.
افت قیمت های نفت برای کشورهای نوظهور در بازارهای کلان اقتصاد جهانی که واردکننده نفت هستند از فشارهای قیمتی و از آسیب های برونی که باری بر سیاست های پولی تحمیل می کند، کاسته است. در میان کشورهای صادرکننده نفت با پایین آمدن درآمدهای نفتی در جایی که هیچ فضای مالی وجود ندارد، هزینه های عمومی باید مجددا تنظیم و اصلاح شود.

کاهش نرخ ارز می بایست به جبران اثر تقاضا بر زیان های مرتبط با تجارت های نفتی، از طریق رژیم های منعطف نرخ ارزی بینجامد. در اکثر اقتصادها برای افزایش بهره وری و رفع چالش های موجود در تولید، نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری است.

در جدول ۳چشم انداز وضعیت اقتصادی جهان به همراه پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای سال آینده نشان داده شده است.
بررسی نظرات و دیدگاه های متعدد اقتصادی در مورد وضعیت بازار نفت در سال ۲۰۱۵ و سال های آتی نشان می دهد که شاخص های اقتصادی با آهنگ آرام و رو به جلو در حرکت است و گروهی از متخصصین بازار، تقاضای نفت که یکی از مؤلفه های اثرگذار است را نیز همچنان رو به افزایش البته با روند نه چندان پرشتاب تصویر می کنند. دورنمای رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۳ تاکنون نشان می دهد که رشد اقتصادی روند ثابتی را طی کرده و این میزان در سال۲۰۱۵ با۱/۰درصد کاهش نسبت به دو سال گذشته به ۳/۳ درصد و در سال ۲۰۱۶ با روندی افزایشی به ۷/۳ درصد خواهد رسید.
کاهش قیمت های نفت که بعد از ژوئن ۲۰۱۴ اتفاق افتاد، برای کشورهای نوظهور در بازارهای جهانی که واردکننده نفت هستند از فشارهای قیمتی و از آسیب های برونی که باری بر سیاست های پولی تحمیل می کند، کاست.
در میان کشورهای صادرکننده نفت با پایین آمدن درآمدهای نفتی در مقابل برای کاهش زیان ها لازم است، هزینه های عمومی مجددا تنظیم و اصلاح شود.

انتظار می رود در کنار عوامل کاهنده و اثرگذار کاهش قیمت نفت نظیر:
–  سرمایه گذاری بر انرژی های تجدیدپذیر،
–  افزایش رکورد عرضه نفت غیراوپک،
– کاهش غیرمنتظره روند رشد تقاضا،
– گسترش فناوری های استخراج نفت شیل،
–  تولید بیوسوخت ها در جهان.
روند رشد قیمت ها در سال های آینده با سرعت کندتری پیش رود.
پیش بینی ها درخصوص قیمت نفت، مبتنی بر روند کند و نسبی است که این رویه به تخمین صندوق بین المللی پول با قیمت فرضی بازارهای آتی در سال ۲۰۱۶ معادل ۲۲/۶۴ دلار به ازای هر بشکه خواهد بود.

دیدگاه‌های مختلف درباره قیمت نفت، به نقل از بلومبرگ اینتلیجنت
شبکه خبری بلومبرگ  با جمع‌آوری نظرات و دیدگاه‌های متعدد، پیش‌بینی قیمت نفت، برای ماه‌های آِینده را به شرح ذیل ارائه کرده است:
۱ – گری کوئن، رئیس شرکت گلدمن ساش گروپ که یکی از معامله‌گران اسبق نفت بوده، گفته است که این کاهش قیمت نفت تا به سطح بشکه‌ای ۳۰ دلار هم می‌رسد.
۲ –  عبدالله البدری، دبیرکل اوپک گفته است، در صورت عدم سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و نبود سرمایه‌گذاری برای عرضه جدید، قیمت نفت به ۲۰۰ دلار به ازای هر بشکه نیز می‌رسد.
۳ – براساس نامه ارسالی رئیس مؤسسه مدیریت سرمایه اشتن برگ به بخش خبر بلومبرگ در ماه فوریه، سرمایه‌گذاری نفت شیل آمریکا، قیمت نفت در جهان را با کاهش روبرو خواهد ساخت، اما قیمت نفت آمریکا را به بالای ۶۵ دلار به ازای هر بشکه سوق خواهد داد.
۴ – مطالعه اخبار بلومبرگ که در آن تحلیلگران و تجار نفتی اظهارنظر کرده بودند، ۱۲ پاسخ از میان ۳۲ پاسخ آنها گواه بر کاهش قیمت نفت در ماه‌های آتی بوده است درحالی که ۱۰ پیش‌بینی، نظر به افزایش قیمت نفت داشته‌اند.
۵ – جیئوانی استانو، یک تحلیل‌گر کالاها از مؤسسه یو بی اس مستقر در زوریخ گفته است  ما هنوز کف قیمت‌های نفت را ندیده‌ایم.
۶ – بیل اوگریدی، یک استراتژیست ارشد بازار نفت در یک شرکت مدیریت سرمایه، واقع در سن لوئیس، گفته است که محوریت قیمت نفت بر بشکه‌ای ۶۰ دلار خواهد بود.
۷ – یک تحلیل‌گر دیگر از بارکلی، معتقد است که چون مازاد عرضه نفت یک شبه محو نمی‌شود، بنابراین پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت به ۳۱ دلار به ازای هر بشکه برسد.
۸ – باب دادلی از بی پی، سی ای او می‌گوید عرضه و تقاضای اولیه نفت در جهان مرا به یاد سال ۱۹۸۶ می‌اندازد. ما می‌توانیم به آن دوره نگاهی داشته باشیم چون قیمت‌های نفت به شدت کاهش یافت. برای همین قیمت‌ها برای سه سال آینده به زیر ۶۰ دلار خواهد رسید و زمان زیادی طول خواهد کشید تا بار دیگر این قیمت ها به ۱۰۰ دلار برسد.
۹ – فیومیا کوکوبو از شرکت ماربنی CEO مستقر در توکیو گفته است که سطح قیمت‌ها به بشکه‌ای ۳۰ دلار خواهد رسید و این روند تا دو، سه سال آتی نیز ادامه خواهد داشت.
۱۰ – ادوارد مورس، تحلیلگر سیتی گروپ اعلام داشته است که نوسانات بازار نفت قیمت نفت را به بشکه‌ای ۲۰ دلار نیز خواهد کشاند ولی قیمت نفت در سه ماهه چهارم سال جاری به ۷۵ دلار به ازای هر بشکه خواهد رسید.
۱۱ – بنا به پیشبینی BMI و بلومبرگ، قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمیدیت در سال‌های آتی به قرار ذیل خواهد بود:

جدول ۱ : پیش‌بینی قیمت نفت در سالهای آتی (BMI  و بلومبرگ)

وست تگزاس اینترمیدیت (بلومبرگ) ۲۰۱۵ ۲۰۱۶F ۲۰۱۷F ۲۰۱۸F
۸۸ ۹۲ ۹۵ ۸۹
وست تگزاس اینترمیدیت (BMI) ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۷۱
برنت (بلومبرگ) ۹۳ ۹۶ ۹۵ ۹۳
برنت (BMI) ۷۵ ۷۳ ۷۲ ۷۵
لینک کوتاه مطلب: http://vendorlist.ir/0TRuU

درباره‌ی habibeh majidi

همچنین ببینید

مدیر عامل شرکت توان محور آذین صنعت:”از محصولات وطنی استفاده کنیم”

شرکت های داخلی همواره سعی کرده اند تا بخشی از نیازهای داخلی کشور را تامین …

قراردادهای بیع متقابل، اصول قانونی و رژیم ‌های مالی حاکم بر آن

انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های بین‌المللی برای انجام عملیات بالادستی و پایین‌دستی در صنعت نفت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[uniplace_links]1fce2031-d8d7-49f0-aff9-f0342af6f066