خانه / مجله دستاورد صنعت / اقتصاد ایران / گزارش مرکز آمار ایران از بیکاری در کشور

گزارش مرکز آمار ایران از بیکاری در کشور

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که جمعیت کشور در پایان سال گذشته خورشیدی ۷۷ میلیون و ۵۳۶ میلیون و ۲۳۳ نفر بوده است که بیش از ۱۲ میلیون و ۸۴۳ هزار نفر آنها کمتر از ده سال دارند و بیشتر از ۶۴ میلیون و ۶۹۲ هزار نفر آنها سن شان از ده سال بیشتر است و در سن کار قرار دارند. از مجموع این افراد چهار میلیون و ۴۳۷ هزار نفر نیز بیشتر از ۶۵ سال دارند و در فهرست بازنشستگان قرار می گیرند.

بنابر همین آمار، در ایران بیشتر از ۲۴ میلیون خانوار زندگی می کنند که نزدیک به ۷۳ درصد آنها در مناطق شهری و حدود ۲۷ درصد آنها در روستاها ساکن هستند.

بنابر گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۴ از مجموع جمعیت نزدیک به ۷۰ میلیون نفری که بیشتر از ۶ سال سن دارند هشت میلیون و ۸۴۶ هزار نفر (۱۲٫۶ درصد) بی سواد هستند. عمده بی سوادان در رده سنی بیش از ۶۵ سال قرار دارند و بعد از آن نزدیک به ۱۳ درصد میانسالان ( ۲۵تا ۶۴ ساله ها) نیز بی سواداند.

از مجموع ۶۱ میلیون ۱۳۹ هزار نفر باسواد کشور، حدود یک سوم دارای تحصیلات ابتدایی، بیش از ۲۱ درصد تحصیلات راهنمایی و نزدیک به ۱۵ درصد تحصیلات دانشگاهی دارند و بقیه نیز دارای تحصیلات متوسطه ودیپلم دارند.

بنابر آمار، در کل کشور دو میلیون و ۶۸۶ هزار نفر فوق دیپلم دارند، هفت میلیون و ۵۲۸ هزار نفر لیساسن، یک میلیون و ۵۸۵ هزار نفر فوق لیساسن و دکترای حرفه ای،۱۵۶ هزار نفر دکترای تخصصی دارند.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که از مجموع جمیت بالای ده سال تنها ۳۸٫۲ درصد در فهرست افراد بیکار و شاغل قرار دارند و از هر یکصد نفر جمعیت تنها ۳۸ نفر کار می کنند یا بیکار هستند و بقیه از لحاظ اقتصادی غیرفعال هستند.

نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که چند درصد از جمعیت در سن کار فعال، یعنی شاغل یا بیکار هستند، مطابق نتایج به دست آمده در سال ۱۳۹۴، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۳۸٫۲ درصد است. این شاخص در بین مردان ۶۳٫۲ و در بین زنان ۱۳٫۳ درصد است. نرخ مشارکت در روستاها بیشتر از شهرها ست به گونه ای که نرخ مشارکت اقتصادی در روستاها ۴۰ درصد و در شهرها ۳۷٫۵ درصد است.

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز در بین گروه های سنی ۳۰ تا ۳۹ ساله است و نرخ مشارکت در این گروه سنی بیشتر از ۵۶ درصد است.

از مجموع جمعیت فعال کشور گروه سنی (بیکار و شاغل) ۲۴ میلیون و ۱۲۷ هزار نفر شاغل هستند و در گروه جمعیت غیر فعال قرار دارند.

از این جمعیت فعال، ۱۱ درصد بیکارند و بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله ۲۷٫۷ درصد و پائین ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر است که ۰٫۹ درصد بوده است. گزارش مرکز آمار نشان می دهد که میانگین نرخ بیکاری در بین مردان ۹٫۳ درصد و در بین زنان ۱۹٫۴ درصد است یعنی نرخ بیکاری زنان تقریبا دو برابر بیکاری مردان است.

بنابر تعریفی که از آن زمان مرکز آمار استفاده می کند، هر کس در هفته یک ساعت کار کند، شاغل است و در غیر این صورت در ردیف بیکاران جای می گیرد.

بر این اساس، دو میلیون و ۶۴۹ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ بیکار بوده اند که عمده این افراد تحصیلکرده هستند.

آمارها نشان می دهد که عمده تلاش بیکاران برای یافتن شغل از طریق “پرس و جو از دوستان آشنایان (۳۵٫۶ درصد) بوده است. بیشتر از ۱۸ درصد از طریق آگهی استخدام در نشریان و روزنامه ها، ۱۳ درصد از طریق تماس با کار فرما، نزدی کب ه۱۳ درصد هم از طریق ثبت نام در مراکز کاریابی و ۹ درصد هم از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار به دنبال پیدا کردن شغل  بوده اند.

یکی از بخش های مهم گزارش تازه مرکز آمار، مربوط به کسانی است که از بیمه بیکاری استفاده کرده اند. بنابر گزارش، تنها ۳٫۷ درصد از بیکارانی که قبلا شاغل بودند، توانسته اند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

عمده شاغلان کشور (۸۳٫۳ درصد) را کارکنان بخش خصوصی تشکیل می دهند و تنها ۱۶٫۷ درصد را کارکنان بخش عمومی و دولتی تشکیل می دهند.

علاوه بر بیکاران، گروهی هم بنابر تعریف مرکز آمار “اشتغال ناقص” دارند ” افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکودکاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و… کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده اند.”

بنابر این تعریف در سال گذشته ۸٫۷ درصد از جمعیت فعال کشور دارای اشتغال ناقص بوده اند و در این میان سهم مردان تقریبا سه برابر زنان بوده است.

مهمترین و کلیدی ترین شاخص تعیین کننده در بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی است. یعنی چه تعداد از جمعیت فعال هستند گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در سال گذشته نرخ مشارکت افزایش یافته  و از ۳۷٫۲ درصد به ۳۸٫۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این یعنی از هر یکصد نفر بیشتر از ۳۸ نفر کار می کنند و بقیه جمعیت از محل درآمدها وکار این گروه روزگار می گذرانند.

بیکاری جوانان

آنچه در امارهای منتشر شده برجسته است، نرخ بیکاری جوانان است. در سال گذشته نرخ بیکاری با افزایش اندکی به ۱۱ درصد رسیده است و در این میان نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله با افزایش قابل ملاحظه ای همراه بوده است چنانکه نرخ بیکاری این گروه از جوانان، از ۲۵٫۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۲۶٫۱ درصد در سال گذشته رسیده است.

عمده شاغلان کشور در بخش خدمات کار می کنند و آمار نشان می دهد که ده میلیون و ۲۹۷ هزار نفر (۴۹٫۴ درصد)در این بخش کار می کنند و بعد از خدمات، بیشترین شاغلان در بخش صنعت کار می کنند به گونه ای که از میان شاغلان کشور هفت میلیون و ۱۹۱ هزار نفر (۳۲٫۵ درصد)در بخش صنعت فعال هستند. کشاورزی کمترین سهم را در میان شاغلان دارد به گونه ای که سه میلیون و ۸۱۲ هزار نفر (۱۸ درصد)در این بخش کار می کنند.

در میان استان های کشور بالاترین میزان اشتغال در بخش کشاورزی مربوط به خراسان شمالی، با ۴۱٫۶ درصد است و تهران با ۱٫۲ درصد پائین ترین میزان اشتغال را در بخش کشاورزی دارد. در مقابل در بخش خدمات تهران با بیشتر از ۶۳ درصد در صدر فهرست اشتغال قرار دارد و خراسان شمالی با ۳۵٫۷  درصد در پائین ترین سطح میزان اشتغال در بخش خدمات قرار دارد. در بخش صنعت استان یزد با ۴۶٫۵ درصد بیشترین میزان اشتغال در این بخش را داراست و کرمانشاه با ۲۲٫۴ درصد کمترین میزان اشتغال در بخش صنعت را در میان استان های کشور دارد.

در این میان روستائیان نرخ مشارکت اقتصادی بالاتری دارند و بنابر آمار نرخ مشارکت در روستاها ۴۰ درصد است و این رقم در مناطق شهری ۳۸٫۲ درصد است.

در میان استانهای کشور نیز اردبیل و خراسان شمالی به ترتیب با ۴۳٫۷ درصد و ۴۱٫۸ درصد بالاترین و استان های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب با ۲۹٫۹ درصد و  ۳۴٫۵ درصد پائین ترین نرخ فعالیت را به خود اختصاص داده اند.

نرخ مشارکت اقتصادی در تهران ۳۷٫۱ درصد است که تقریبا یک درصد از میانگین کشوری کمتر است.

یکی از نکات جالب توجه در میزان اشتغال بخش خصوصی و عمومی در کشور این است که بخش خصوصی با ۸۳٫۳ درصد بیشترین سهم شاغلان را به خود اختصاص داده و تنها ۱۶٫۷ درصد در بخش عمومی و دولتی کار می کنند. سهم بخش خصوصی در استان آذربایجان غربی بالاترین را در سطح کشور به خود اختصاص داده است و نزدیک به ۹۰ درصد شاغلان این استان در بخش خصوصی کار می کنند در مقابل کمی بیش از ده درصد شاغلان این استان در بخش عمومی و دولتی کار می کنند. در مقابل استان کهگیلویه و بویر احمد در میان استان های کشور از لحاظ دارا بودن پائین ترین درصد شاغلان بخش خصوصی در صدر است به گونه ای که کمی بیش از ۷۱ درصد شاغلان این استان در بخش خصوصی کار می کنند و نزدیک به ۲۹ درصد آنها در بخش عمومی فعالیت دارند.

در حالی که میانگین نرخ بیکاری در کشور ۱۱ درصد است اما استان های کهگیلویه و بویر احمد با ۱۷٫۷ درصد و کرمانشاه با ۱۷٫۶ درصد بالاترین نرخ بیکاری را در میان استان های کشور دارند و در مقابل استان آذربایجان شرقی با ۷٫۳ درصد و کرمان با ۷٫۹ درصد کمترین میزان بیکاری را در میان استانهای کشور دارند.

 

 

لینک کوتاه مطلب: http://vendorlist.ir/tHk0k

درباره‌ی دستاورد صنعت

دستاورد صنعت نشریه تخصصی صنعت و انرژی ایران است. این نشریه هر ماه با پوشش آخرین خبر ها و تحولات حوزه های مختلف صنعت ،انرژی و اقتصاد ایران و با حمایت صدها شرکت بزرگ داخلی چاپ و منتشر می شود. به ضمیمه مجله دستاورد صنعت ،بانک اطلاعات شرکتهای فعال ایرانی و خارجی در حوزه های مختلف از طراحی ،مهندسی و ساخت تاتامین کالا و خدمات و اجرای پروژه با عنوان "وندورلیست" است.

همچنین ببینید

تازه ترین شماره دستاوردصنعت منتشر شد

نوزدهمین شماره مجله دستاورد صنعت با مطالبی متنوع در زمینه اقتصاد ، صنعت و انرژی …

آیا اقتصاد ایران رکود را پشت ‌سر گذاشته است؟

دکتر فرخ قبادی آیا اقتصاد ایران رکود را پشت ‌سر گذاشته و «روی ریل رونق» …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[uniplace_links]1fce2031-d8d7-49f0-aff9-f0342af6f066