گزارش مرکز آمار از وضعیت ساخت وساز در کشور

0
609

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در باره میزان ساخت و ساز نشان می دهد که در زمستان گذشته از میزان ساخت ساز در کشور در مقایسه با زمستان یک سال پیشتر (زمستان 93) کاسته شده است.

بنابر این آمار رکود ساخت و ساز در تهران نسبت به بقیه کشور بیشتر بوده است. کاهش ساخت و ساز در پی رکود بازار مسکن چند سال اخیر ایجاد شده است و این وضعیت همچنان ادامه دارد.

دولت تلاش کرده تا با ابزارهای مختلفی نظیر پرداخت وام به ساخت واحدهای مسکونی کمک کند اما این تلاش ها تاکنون نتوانسته مانع روند کاهش ساخت و ساز شود.

گزارش مرکز آمار ایران در باره میزان ساخت و ساز در کشور نشان می دهد که در زمستان سال گذشته 1810 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت فصل زمستان سال 1393 حدود 25.1 درصد کاهش پیدا کرده است.

بنابر آمار تازه در زمستان سال گذشته 13 هزار 542 واحد مسکونی پروانه ساخت گرفته اند که نسبت به زمستان سال 1391 کاهش شدیدی نشان می دهد در زمستان سال 1391 تعداد واحدهای مسکونی که برای ساخت پروانه گفته بودند 37 و 176 واحد بود.

در زمستان سال گذشته 1810 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت فصل زمستان سال 1393 حدود 25.1 درصد کاهش پیدا کرده است

بررسی های آماری نشان می دهد که در سال 1391 که اقتصاد کشور با رشد منفی نزدیک شش درصد رو به رو شد، بخش ساختمان نیز با رکود جدی مواجه شد و رشد آن همچنان منفی است.

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نشان می دهد که در ماههای بعد وضعیت ساخت واحدهای مسکونی چگونه خواهد بود.

عمده واحدهای ساختمانی در ایران به وسیله بخش خصوصی ساخته می شود و در سالهای اخیر دولت محمود احمدی نژاد ساخت مسکن مهر را در دستور کار قرار داده بود که انتقادهای فراوانی نسبت به نحوه اجرای آن وجود دارد.

بخش عمده این پروانه های جدید در زمستان سال گذشته مربوط به احداث ساختمان های مسکونی بوده است. مجموع مساحت زیر بنای تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال 1394 حدود 2 هزار و 629 هزار متر بوده است که نسبت به فصل زمستان سال 1393 حدود 32.7 درصد کاهش داشته است.

این گزارش نشان می دهد که زیر بنای ساختمانی های جدید بیشتر از تعداد پروانه ها کم شده است یعنی واحدهای ساختمانی کوچکتر شده اند و تولید کنندگان مسکن به سمت ساخت واحدهای کوچکتر تمایل پیدا کرده اند.

مجموع واحدهای ساختمانی در  زمستان سال 1394 که در در پروانه های ساختمانی پیش بینی شده است در شهر تهران 13 هزار و 542 واحد بوده است که نسبت به زمستان سال 1393 بیش از 30 درصد کاهش نشان می دهد.

عمده پروانه های ساختمانی در شهر تهران برای احداث واحدهای پنج طبقه و بیشتر بوده است و آمار نشان می دهد که بیش از 93.7 درصد از پروانه ها مربوط به همین بخش بوده است. یعنی از مجموع 1581 پروانه ساختمانی 1481 پروانه مربوط ساختمان های پنج طبقه و بیشتر بوده است. بر همین مبنا کمتر از پنج درصد مربوط به واحدهای چهار طبقه  یعنی 75 پروانه و 1.3 درصد مربوط به واحدهای دوطبقه یعنی 20 پروانه بوده است.

پروانه های ساختمانی نشان می دهد که بیش از 31 درصد از پروانه های ساختمانی برای احداث ساختمان هایی با اسکلت های فلزی و بیشتر از 68 درصد برای اسکلت های بتون آرمه خواهد بود.

نقاط شهری

بنابر همین گزارش، در زمستان سال 1394 در شهرهای کشور 38 هزار و 498 پروانه ساختمانی صادر شده است که نسبت به زمستان سال 1393 حدود 19.9 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای پروانه های صادر شده در زمستان سال 1394 برای احداث ساختمان حدود 16 هزار و 541 متر مربع بوده است که نسبت به زمستان سال 1393 بیش از 23 درصد کاهش داشته است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در زمستان سال 1394 بالغ بر 92هزار 843 واحد بوده است که نسبت به زمستان سال 1393 حدود 19.6 درصد کاهش داشته است.

مقایسه آمار تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی در کل کشور نشان می دهد که در زمستان سال 1391 تعداد واحدهای مسکونی که پروانه ساخت گرفته بودند 195 هزار و 229 واحد بوده است که نشان دهنده کاهش شدید تولید در این بخش است.

در سطح کشور از مجموع پروانه های صادر شده برای احداث واحدهای مسکونی (29 هزار و31 پروانه) بیش از 34 درصد برای احداث واحدهای یک طبقه (یعنی 9 هزار و 956 پروانه)، نزدیک به کمتر از 27 درصد برای احداث واحدهای دو طبقه( یعنی 7 هزار و 670 پروانه)، بیشتر از 13 درصد برای واحدهای سه طبقه (یعنی 3 هزار و 954 پروانه)، 9 درصد برای احداث واحدهای چهار طبقه (یعنی دو هزار و 614 پروانه) و نزدیک به 17 درصد برای احداث واحدهای پنج طبقه و بیشتر (چهار هزار و 837 پروانه) بوده است.

در سطح کشور برخلاف تهران، بیشتر از 57 درصد از واحدهای ساختمانی که قرار است احداث شود با بتون آرماه، بیش از 18 درصد با اسکلت های فلزی است و بقیه با مصالح دیگری نظیر آجر و آهن و سایر مصالح خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید