گزارش مرکز آمار ایران از بیکاری در کشور

0
189

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که جمعیت کشور در پایان سال گذشته خورشیدی 77 میلیون و 536 میلیون و 233 نفر بوده است که بیش از 12 میلیون و 843 هزار نفر آنها کمتر از ده سال دارند و بیشتر از 64 میلیون و 692 هزار نفر آنها سن شان از ده سال بیشتر است و در سن کار قرار دارند. از مجموع این افراد چهار میلیون و 437 هزار نفر نیز بیشتر از 65 سال دارند و در فهرست بازنشستگان قرار می گیرند.

بنابر همین آمار، در ایران بیشتر از 24 میلیون خانوار زندگی می کنند که نزدیک به 73 درصد آنها در مناطق شهری و حدود 27 درصد آنها در روستاها ساکن هستند.

بنابر گزارش مرکز آمار ایران در سال 1394 از مجموع جمعیت نزدیک به 70 میلیون نفری که بیشتر از 6 سال سن دارند هشت میلیون و 846 هزار نفر (12.6 درصد) بی سواد هستند. عمده بی سوادان در رده سنی بیش از 65 سال قرار دارند و بعد از آن نزدیک به 13 درصد میانسالان ( 25تا 64 ساله ها) نیز بی سواداند.

از مجموع 61 میلیون 139 هزار نفر باسواد کشور، حدود یک سوم دارای تحصیلات ابتدایی، بیش از 21 درصد تحصیلات راهنمایی و نزدیک به 15 درصد تحصیلات دانشگاهی دارند و بقیه نیز دارای تحصیلات متوسطه ودیپلم دارند.

بنابر آمار، در کل کشور دو میلیون و 686 هزار نفر فوق دیپلم دارند، هفت میلیون و 528 هزار نفر لیساسن، یک میلیون و 585 هزار نفر فوق لیساسن و دکترای حرفه ای،156 هزار نفر دکترای تخصصی دارند.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که از مجموع جمیت بالای ده سال تنها 38.2 درصد در فهرست افراد بیکار و شاغل قرار دارند و از هر یکصد نفر جمعیت تنها 38 نفر کار می کنند یا بیکار هستند و بقیه از لحاظ اقتصادی غیرفعال هستند.

نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که چند درصد از جمعیت در سن کار فعال، یعنی شاغل یا بیکار هستند، مطابق نتایج به دست آمده در سال 1394، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 38.2 درصد است. این شاخص در بین مردان 63.2 و در بین زنان 13.3 درصد است. نرخ مشارکت در روستاها بیشتر از شهرها ست به گونه ای که نرخ مشارکت اقتصادی در روستاها 40 درصد و در شهرها 37.5 درصد است.

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز در بین گروه های سنی 30 تا 39 ساله است و نرخ مشارکت در این گروه سنی بیشتر از 56 درصد است.

از مجموع جمعیت فعال کشور گروه سنی (بیکار و شاغل) 24 میلیون و 127 هزار نفر شاغل هستند و در گروه جمعیت غیر فعال قرار دارند.

از این جمعیت فعال، 11 درصد بیکارند و بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 20 تا 24 ساله 27.7 درصد و پائین ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 65 ساله و بیشتر است که 0.9 درصد بوده است. گزارش مرکز آمار نشان می دهد که میانگین نرخ بیکاری در بین مردان 9.3 درصد و در بین زنان 19.4 درصد است یعنی نرخ بیکاری زنان تقریبا دو برابر بیکاری مردان است.

بنابر تعریفی که از آن زمان مرکز آمار استفاده می کند، هر کس در هفته یک ساعت کار کند، شاغل است و در غیر این صورت در ردیف بیکاران جای می گیرد.

بر این اساس، دو میلیون و 649 هزار نفر در سال 1394 بیکار بوده اند که عمده این افراد تحصیلکرده هستند.

آمارها نشان می دهد که عمده تلاش بیکاران برای یافتن شغل از طریق “پرس و جو از دوستان آشنایان (35.6 درصد) بوده است. بیشتر از 18 درصد از طریق آگهی استخدام در نشریان و روزنامه ها، 13 درصد از طریق تماس با کار فرما، نزدی کب ه13 درصد هم از طریق ثبت نام در مراکز کاریابی و 9 درصد هم از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار به دنبال پیدا کردن شغل  بوده اند.

یکی از بخش های مهم گزارش تازه مرکز آمار، مربوط به کسانی است که از بیمه بیکاری استفاده کرده اند. بنابر گزارش، تنها 3.7 درصد از بیکارانی که قبلا شاغل بودند، توانسته اند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

عمده شاغلان کشور (83.3 درصد) را کارکنان بخش خصوصی تشکیل می دهند و تنها 16.7 درصد را کارکنان بخش عمومی و دولتی تشکیل می دهند.

علاوه بر بیکاران، گروهی هم بنابر تعریف مرکز آمار “اشتغال ناقص” دارند ” افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکودکاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و… کمتر از 44 ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده اند.”

بنابر این تعریف در سال گذشته 8.7 درصد از جمعیت فعال کشور دارای اشتغال ناقص بوده اند و در این میان سهم مردان تقریبا سه برابر زنان بوده است.

مهمترین و کلیدی ترین شاخص تعیین کننده در بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی است. یعنی چه تعداد از جمعیت فعال هستند گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در سال گذشته نرخ مشارکت افزایش یافته  و از 37.2 درصد به 38.2 درصد افزایش پیدا کرده است. این یعنی از هر یکصد نفر بیشتر از 38 نفر کار می کنند و بقیه جمعیت از محل درآمدها وکار این گروه روزگار می گذرانند.

بیکاری جوانان

آنچه در امارهای منتشر شده برجسته است، نرخ بیکاری جوانان است. در سال گذشته نرخ بیکاری با افزایش اندکی به 11 درصد رسیده است و در این میان نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله با افزایش قابل ملاحظه ای همراه بوده است چنانکه نرخ بیکاری این گروه از جوانان، از 25.2 درصد در سال 1393 به 26.1 درصد در سال گذشته رسیده است.

عمده شاغلان کشور در بخش خدمات کار می کنند و آمار نشان می دهد که ده میلیون و 297 هزار نفر (49.4 درصد)در این بخش کار می کنند و بعد از خدمات، بیشترین شاغلان در بخش صنعت کار می کنند به گونه ای که از میان شاغلان کشور هفت میلیون و 191 هزار نفر (32.5 درصد)در بخش صنعت فعال هستند. کشاورزی کمترین سهم را در میان شاغلان دارد به گونه ای که سه میلیون و 812 هزار نفر (18 درصد)در این بخش کار می کنند.

در میان استان های کشور بالاترین میزان اشتغال در بخش کشاورزی مربوط به خراسان شمالی، با 41.6 درصد است و تهران با 1.2 درصد پائین ترین میزان اشتغال را در بخش کشاورزی دارد. در مقابل در بخش خدمات تهران با بیشتر از 63 درصد در صدر فهرست اشتغال قرار دارد و خراسان شمالی با 35.7  درصد در پائین ترین سطح میزان اشتغال در بخش خدمات قرار دارد. در بخش صنعت استان یزد با 46.5 درصد بیشترین میزان اشتغال در این بخش را داراست و کرمانشاه با 22.4 درصد کمترین میزان اشتغال در بخش صنعت را در میان استان های کشور دارد.

در این میان روستائیان نرخ مشارکت اقتصادی بالاتری دارند و بنابر آمار نرخ مشارکت در روستاها 40 درصد است و این رقم در مناطق شهری 38.2 درصد است.

در میان استانهای کشور نیز اردبیل و خراسان شمالی به ترتیب با 43.7 درصد و 41.8 درصد بالاترین و استان های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب با 29.9 درصد و  34.5 درصد پائین ترین نرخ فعالیت را به خود اختصاص داده اند.

نرخ مشارکت اقتصادی در تهران 37.1 درصد است که تقریبا یک درصد از میانگین کشوری کمتر است.

یکی از نکات جالب توجه در میزان اشتغال بخش خصوصی و عمومی در کشور این است که بخش خصوصی با 83.3 درصد بیشترین سهم شاغلان را به خود اختصاص داده و تنها 16.7 درصد در بخش عمومی و دولتی کار می کنند. سهم بخش خصوصی در استان آذربایجان غربی بالاترین را در سطح کشور به خود اختصاص داده است و نزدیک به 90 درصد شاغلان این استان در بخش خصوصی کار می کنند در مقابل کمی بیش از ده درصد شاغلان این استان در بخش عمومی و دولتی کار می کنند. در مقابل استان کهگیلویه و بویر احمد در میان استان های کشور از لحاظ دارا بودن پائین ترین درصد شاغلان بخش خصوصی در صدر است به گونه ای که کمی بیش از 71 درصد شاغلان این استان در بخش خصوصی کار می کنند و نزدیک به 29 درصد آنها در بخش عمومی فعالیت دارند.

در حالی که میانگین نرخ بیکاری در کشور 11 درصد است اما استان های کهگیلویه و بویر احمد با 17.7 درصد و کرمانشاه با 17.6 درصد بالاترین نرخ بیکاری را در میان استان های کشور دارند و در مقابل استان آذربایجان شرقی با 7.3 درصد و کرمان با 7.9 درصد کمترین میزان بیکاری را در میان استانهای کشور دارند.

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید